آدرس:
گرگان
ایران
تلفن:
01732471050
موبایل:
01732471023

پیام مدیر

نام:

نام خانوادگی:حسینی

پیام: نامی اشنا در صنعت ایران و تمامی جاده های بین الملل                                       

راه های ارتباطی

آدرس : گرگان- بلوار هیرکانیان - روبروی ستاد فرماندهی

تلفن :

01732471050  |   01732471023  |   09124741273   | 

ایمیل :

mahotasagolestan@yahoo.com